By P Web Design Company

کتاب "مطالعه موفق مطابق با مزاج شما"

دعا

دعا چیست؟

دعا یعنی صدا زدن و مددخواستن در حل مشکلات از خالق خود .

دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که هم خداوند کریم در قرآن و هم پیامبر اکرم (ص)  و امامان معصوم (ع)  سفارش بسیار نموده اند .

آیات قرآن راجع به دعا کردن

برای خدا نام های نیک است پس او را به وسیله آنها بخوانید و دعا کنید . ( اعراف / 80)
مرا بخوایند و درخواست کنید تا پاسخ دهم . (غافر / 60)
ای پیامبر نباید آنان را که هر صبحگاه و شبانگاه خدا را می خوانند از پیش خود برانی . (انعام /53)
ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد . (فرقان / 77)

سخنان ائمه معصومین (علیه السلام ) راجع به دعا

رسول اکرم (ص) : دعا حربه مومن است برای دفع دشمنان و عمود دین است که به آن دین مومن بر پا است و نور آسمان و زمین است . ( بحار الانوار جلد 93 ص 288)
امام صادق (ع) : دعا همان عبادتی است که خداوند درباره اش فرموده همانا کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند بزودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت پس فرمود عا کن خدا را بخوان و مگو کارها برحسب تقدیر الهی انجام خواهد شد . ( وسائل الشیعه )
پیامبر اکرم (ص) : ناتوان ترین مردمی کسی است که از دعا کردن نا توان باشد . ( مشکاه الانوار )
امام رضا (ع) : دعا از نیزه کارگر تر است و دعا بر می گرداند قضا را هر چند از آسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد و دعا کلید همه رحمت ها است .
امام صادق (ع) : خداوند غزوجل خوشش نمی آید که بندگانش از همدیگر خواهش و درخواست کنند و همین مطلب را درباره خودش دوست دارد چون خداوند عزوجل خوشش می آید که از او سوال و درخواست کنند و نعمت های خداوندی را از وی بخواهند .( ص 1109, ح2 , ب20)
امام محمد باقر (ع) : هر چیزی نزد خدا برتر از سوال و درخواست آنچه که در نزد اوست نمی باشد .
رسول اکرم (ص): کسی که به دعا توفیق یابد بد بختی ندارد و وقتی خدا توفیق خود را برای دعا فراهم نمود علامت آن است که در های رحمت را بروی او گشوده است . ( وسائل الشیعه )
امام صادق (ع) : هنگامی که بنده مومن دعا کند خداوند عزوجل به فرشتگان گوید با این که دعای این بنده مستجاب است در عین حال حاجتش را دیرتر برآورید چون من دوست دارم آوازش را بشنوم .
امام رضا (ع) : به اصحاب خود فرمود بر شما باد به سلاح انبیاء گفتند : سلاح انبیاء چیست ؟ فرمود : دعا .
امام موسی کاظم (ع) : فرمود که برای هر مرض دوا و دعائیست . هرگاه خدای تعالی به خاطر بیمار رساند که دعا کند به تحقیق اذن است در شفای او .
 
فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

امام صادق (ع) : همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای خود را خوانده و دعا می کند در آن حال خداوند عزوجل به فرشتگان گوید حاجت او را دیگر تر برآورید چون مشتاق شنیدن صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عزوجل به آن بنده خواهد گفت: بنده من دعا کردی و من برآوردن حاجت تو را مدتی به تأخیر انداختم و ثواب دیر برآوردن حاجتت الآن چنین و چنان خواهد و درباره فلان مطلب دعا کردی باز هم دعایت را دیر مستجاب کردم و اکنون به عوض دیر مستجاب شدن دعایت مزد و پاداش فراوانی خواهم داد . امام صادق ( ع) فرمود : همین که مومن خوبی نتیجه را می بیند آرزو می کند که ای کاش هیچ یک از دعاهایش در نیا مستجاب نمی شد .  ( ب, 21, ح5, ص 1112)
پیامبر اکرم (ع) فرمود : هر مسلمانی که دعا کرده و خدا را بخواند البته در غیر قطع رحم و گناه حتما یکی از این سه نعمت به او داده خواهد شد .
اول : خواسته اش را بزودی برآورد .
دوم :ذخیره آخرتش قرار دهد .
سوم: پیشامند ناگواری را از او دور کند .
یاران گفتند اگر چنین است فراوان دعا کنیم . فرمود : فراوان دعا کنید .
امام صادق (ع) : خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواهد داد .
امام علی (ع) : دعا سپر مومن در مقابل بلاها است و اگر درب خانه ای را زیاد بکوبی عاقبت به رویت باز شود . خداوند دوست دارد بندگانش از او درخواست کنند و به پاداش دعای آنان در روز قیامت مانند عملهای دیگرشان خواهد داد   ( وسائل الشیعه )
امام صادق (ع) : بر شما باد به دعا کردن چه اینکه هیچ وسیله ای مانند دعا شما را به مقامات قرب معنوی نزدیک نمی کند .
رسول اکرم (ص) : دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعای بر اثر نمی ماند و الاقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود . ( وسائل الشیعه )


چه وقتها برای دعا کردن مناسب تر است ؟


امام صادق (ع) : بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است .
امام باقر (ع) : همین که شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل می فرماید : آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم . آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را . آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را . آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم .
پیامبر اکرم (ص) : بهترین وقت دعا سحرگاهان است .
امام صادق (ع) : دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب .
پیامبر اکرم (ص) : به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن ما بین نیمه شب تا ثلث ( سوم ) باقیمانده شب . گفتم : شب خاصی است که شب ها یا هر شب است . فرمود : هر شب
امام صادق (ع) : سه وقت است که دعا در آن اوقات مستحاب است .
1- بعد از نماز واجب .          2- هنگام آمدن باران            3- هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان .

شرایط دعا کردن


اول : اعتراف به گناهان ؛ دوم : شکر نعمت ها ؛ سوم : صلوات بر محمد و آل محمد : دعا کردن و حاجت خواست ؛ پنجم : صلوات بر محمد و آۀ محمد (ص) .
اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید .
اول : آن که عجب نکنی و نگویی من معلوم می شود آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد زیا عجب و خود پسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است .
دوم : شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد بر تو به اجابت دعای تو, بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجا آوری .
سوم : همین که دعای تو مستجاب شد ترک دعا نکنی و باز درخانه خدا بروی تا بیگانه نشوی و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی .
اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید .
اول : آن که مأیوس نشوی از رحمت خدا ، زیا به اجابت نرسیدن دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس در صدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی .
دوم : ترک دعا نکن .
سوم : راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود .
امام حسن (ع) می فرماید : من ضامنم از برای کسی که در قلب او چیزی خطور نکند بجز رضا و خشنودی به قضای خدا این که دعا کند پس مستجاب شود .
دعا کردن سه حالت دارد که به هر حالتی که باشد برای انسان اجر معنوی دارد .
حالت اول : آن که صلاح بنده در آن هست و به او می رسد و مشروط یه دعا نیست و در این صورت ثمره دعا تقرب بنده است به خدا .
حالت دوم : آن که صلاح بنده در آن هست و رسیدن به آن مشروط است به دعا کردن و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی رسیدن به مطلوب و دیگر تقرب به خدا .
حالت سوم : آن که صلاح بنده در آن نیست و به آن نمی رسد چه دعا بکند چه نکند و در این صورت ثمره دعا دو چیز است یکی تقرب به خدا , دوم عوض آن که در دنیا از او منع شده ئدر آخرت به اضعاف آن به او عطا می شود .
حضرت علی (ع) می فرماید : هرکس این دعا را بعد از نمازها بخواند خداوند گناهان او را می آمرزد اگرچه به قدر شماره ستارگان آسمانها باشد و به قدر قطرات بارات .
یا من لایعشغله سمع عن سمع یا من لایغلطه السائلون یا من لایبرمه الحاح المحلین اذقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوه رحمتک .

فضیلت تسبیح حضرت زهرا (س)

اولین ذکری که بعد از اتمام نماز بسیار سفارش شده است تسبیح حضرت زهرا (ع) است . از امام صادق (ع) مروی است که : ما امر می کنیم کودکان خود را به تسبیح حضرت فاطمه (ع) چنان که امر می کنیم آنها را به نماز ، پس ترک آن مکن که هر که مداومت نماید بر آن شقی و بدبخت نمی شود و در روایات معتبر وارد شده که ذکر کثیر که خدا در قرآن مجید به آن امر فرموده تسبیح حضرت فاطمه (ع) است که باید بعد از هر نماز خوانده شود . امام محمد باقر (ع) فرمودند : هر که تسبیح فاطمه (ع) را بگوید و بعد از آن استغفار کند خدا او را بیامرزد و آن زبان صد هست و در میزان عمل هزار ، و شیطان را دور می کند و خدا را خشنود می گرداند . امام صادق (ع) نیز فرمودند : هر که این تسبیح را بعد از نماز بگوید پیش از آن که پاهایش را از حالت نماز بگرداند آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد و نزد من از آن که هزار رکهت نماز بگذارد در هر روزی بهتر است و آن تسبیح این است .
بعد از هر نماز بلافاصله
34 مرتبه : ( الله اکبر )
33 مرتبه : ( الحمدلله )
33 مرتبه : ( سبحان الله )

فواید دعا برای فرج

1-    مایه ناراحتی شیطان لعین است .
2-    مایه استجابت دعا می شود .
3-    باعث نجات یافتن از فتنه های آخر الزمان است .
4-    باعث آمرزش گناهان است
5-    شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود .
6-    نشانه انتظار
7-    فرج مولای ما صاحب الزمان (ع) زودتر واقع می شود .
8-    باعث طولانی شدن عمر است .
9-    هنگام مرگ به اومژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود .
10-باعث زیاد شدن اشراف نور امام (ع) در دول او می شود .
11-محبوبترین افراد نزد خداوند خواهد بود .
12- کردار بد او به کردار نیک مبدل می شود .
13- دعای امیر المومنین (ع) در حق او در روز قیامت است .
14- بی حساب داخل بهشت شدن .
15-فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند .
16- در امان است از تشنگی روز قیامت .
17- این دعا در عالم برزخ و قیامت مونس مهربانی خواهد بود .
18 - باعث دوری غصه های می شود .
19- این دعا خوشایند ترین اعمال نزد خداوند است .
20- در روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می کند .
21- سبب کامل شدن دین است .
22- ثواب کسی را دارد که زیر پرچم حضرت مهدی (عج) شهید شده است .
23- با ائمه اطهار (ع) محشور می شود .
24- نائل شدن با بالاترین درجات شهادت در روز قیامت .
25- رستگاری به شفاعت حضرت فاطمه زهرا (ع) را دارد .

 کاربر گرامی خیلی خرسندیم از اینکه وقت ارزشمند خود را به مطالعه این مطالب مختص کردید
باعث خوشحالی ماست که ما را از نقطه نظرات خود سرافراز کنید.
لحظه هایتان پر از بارش آگاهی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 73 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب